IS21 - Billing i usluge

Masovno fakturiranje? Uz naš informacijski sustav to je lako moguće. Prihvatili smo izazove tržišta i pored osnovnih komunalnih usluga (voda, odvodnja, odvoz otpada, itd.) razvili smo i posebna rješenja za naplatu plina i električne energije.

U čemu je tajna? Obračun po mjeri korisnika

Program nudi različite načine obračuna. Koristi sve kombinacije glavnog i podređenog mjerača na više nivoa na mjernom mjestu. U mjesecima kada mjerači nisu očitani lako se koristi obračun akontacije. U mjesecima kada su mjerači očitani obračunava se razlika ili ponovni obračun sa umanjivanjem razlike ili stvaranjem pretplate. Razliku između glavnog i podređenih mjerača moguće je anulirati na razne načine: procentualno prema potrošnji, površini, ravnomjerno ili prema bilo kojem drugom parametru. Kod obračuna usluga moguće je uzeti u obzir očitanje mjesta potrošnje, snagu mjerača ili količinu iz ugovora. Obračuni mogu biti: redoviti mjesečni, jednokratni, godišnji, polugodišnji ili datumski ograničeni.

Fakturiranje

Račune lako pripremamo i ispišemo u različitim oblicima: obični, sažetak ili kao posebni naloga za plaćanje (uplatnica). Također, lako možemo pripremiti i datoteku za ispis ili datoteku za automatsko izravno terećenje (trajni nalog). Na raspolaganju su i različiti ispisi kao što su prikaz fakturirane i naplaćene realizacije, analiza različitih skupina usluga i usluga, čitačkih knjiga, naselja, općina, profitnih centara ili bilo koja druga klasifikacija.

Povežimo se!

Zbog modularno zasnovanog programa za obračun usluga, vrlo jednostavno možemo ga uključiti u druge informacijske sustave. Upravo radi toga razvili smo niz sučelja:

  • SAP sučelje za razmjenu poslovnih partnera, faktura, saldakonta i kamata
  • povezivost sa dokumentnim sustavom u kojeg vrlo lako zapisujemo razne dokumente kao: ugovore, reklamacije, elektronske fakture u eSLOG obliku ili bilo kojem XML obliku
  • GIS sučelje koje omogućuje raznim GIS sustavima prihvat podataka iz IS21 sustava

Nudimo više

S IS21 sustavom vašim ćete korisnicima moći ponuditi više. Uz pomoć našeg web portala korisnicima vaših usluga ponudite pregled svojih matičnih podataka, ugovora, izdanih računa ili saldakontne kartice. Korisnici preko portala lako mogu prijaviti stanje na svojim mjeračima ili način postotne podjele stanja glavnog mjerača na više mjesta potrošnje.

Ovdje je, više nego u bilo kojem drugom modulu, važan pravilan izbor alata i baze podataka. Mi smo se odlučili za Microsoftovu platformu MS SQL Server i Sybase-ov alat PowerDesigner kojeg koristimo za dizajniranje procesa i podatkovnog modela. Uz to koristimo i PowerBuilder, alat za proizvodnju robusnih aplikacija tipa klijent - server ili aplikacije na tri razine korištenjem Sybase aplikacijskog poslužitelja. Aplikacije razvijene ovim alatima su robusne, user-friendly i sposobne za brzu obradu velikih količina podataka. Otvorenost sustava omogućuje nisku cijenu prilagođavanja i izrade dodatnih funkcionalnosti.

Poznajemo svoje kupce

Programski paket uključuje niz evidencija koje omogućuju sveobuhvatno vođenje matičnih podataka kupaca, osoba za kontakt, priključaka, suglasnosti, ugovora, mjesta potrošnje, kontejnera, usluga, kriterija za dijeljenje troškova, mjerača, snage mjerača, potrošnje, bilješki, raznih dokumenata, itd..

Brz i jednostavan prihvat podataka za obračun

Program podržava različite načine unosa i prihvata podataka sa mjernih uređaja i ostalih parametara potrebnih za obračun. Uključuje sučelja za radijsko (daljinsko) očitanje mjerača, unos potrošnje putem web portala ili unos podatka o broju odvoza kontejnera preko web servisa. Svi se ti podaci prije obračuna u sustavu kontroliraju u odnosu na očekivane i protekle količine, ili ovisno o vanjskoj temperaturi i drugim utjecajima okoline. Korištenjem odstupanja i indeksa, dolazimo do mogućih grešaka koje se dalje lako kontroliraju.